DAEMWOOL SK flag DE flag ENG flag

Tá najlepšia izolácia z prírody

  Ovčia vlna - produkt prírody  
  Výhody izolácie DAEMWOOL  
  Prečo nie je vlna ako vlna?  
  Výrobný proces  
  Produkty z ovčej vlny  
  Príklady použitia ovčej vlny  
  Technické údaje, tabuľky  
  Licencia ETA  
  Na stiahnutie  
  Galéria  
  Partneri  
  Kontakty  

Ovčia vlna - Produkt prírody

Ovčia vlna ako izolácia je vynálezom prírody.
Ako plne biologická, dorastajúca surovina má vlna všetky vlastnosti, ktoré zdravá, prirodzená a hodnotná surovina potrebuje.

Prostredníctvom nového ekologického uvedomenia ľudí a stále silnejšou túžbou po vyššej kvalite života sa stáva výber správnych stavebných látok v celkovom usporiadaní životného priestoru čoraz dôležitejším. Jedinečné a nedosiahnuté izolačné vlastnosti vlny pôsobia aj ako prirodzená klimatizácia obytného priestoru.

Neustála zmena difúznej vlhkosti reguluje domácnosť vlhkosti vzduchu celého obytného priestoru. Zdravé teplo v zime, príjemný chlad v lete sa starajú po celý rok o príjemnú kvalitu vzduchu.
         

DAEMWOOL - Najlepší izolačný materiál

Náročné materiálové skúšky a rozsiahle štúdie dokazujú, že sa ovčia vlna ako izolačný materiál so svojimi dlhoročnými kvalitatívnymi vlastnosťami dostatočne stará o lepšiu kvalitu bývania a najpríjemnejšiu klímu v miestnosti.

Či na streche, stene, strope, podlahe alebo fasáde chráni DAEMWOOL izolácia z ovčej vlny neviditeľne blažené teplo obytných priestorov, zabraňuje strate drahocennej tepelnej energie a pôsobí ako prirodzená klimatizácia.

Tak ako na chrbte oviec, vyrovnávajú sa pri Natiso-postupe ovčie vlákna, čím zabezpečujú trvalú tvarovú stabilitu pri minimálnej objemovej hmotnosti a umožňujú najlepšiu difúznu schopnosť a priedušnosť.

DAEMWOOL - Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia, šetrenie energiou a využívanie obnoviteľných zdrojov - toto sú aktuálne trendy dneška a budúcnosti.

Znižovanie energetickej náročnosti budov je aktuálnym trendom, ktorý sa snaží zachytiť aj Slovensko. Ekonomický prínos zníženia nákladov na kúrenie a ohrev vody na pätinu či menej v porovnaní s bežnou novou výstavbou je iste rovnako pádnou motiváciou, ako ochrana životného prostredia.

 

DAEMWOOL - Vlnená čistička vzduchu

Okrem čisto technických funkcií, ktoré stavebník od izolačného materiálu očakáva, ponúka použite ovčej vlny i iné perspektívy.
Jedna z nich je založená na schopnosti tohto materiálu neutralizovať kladné ionty a škodlivé sublimáty. Pokiaľ je teda ovčia vlna umiestnená z vnútornej strany interiéru čo najbližšie vnútornému povrchu konštrukcie priečok, podhľadu a stien, môže účinne odstrániť z ovzdušia škodliviny.

Je možné takto zlepšiť vnútorné prostredie starších budov, kde boli použité nevhodné materiály, ako je formaldehyd.
Za túto vlastnosť vlna vďačí keratínu obsiahnutému vo vláknach, ktorý je schopný škodlivé látky neutralizovať - ich molekuly sa na keratín viažu.
S pomocou vhodne umiestenej ovčej vlny je tak možné v pomerne krátkej dobe vzduch v miestnosti od škodlivých látok vyčistiť.

Látky, ktoré možno s pomocou ovčej vlny odstrániť:
• škodliviny užívané v stavebníctve – formaldehyd, acetaldehyd, sutyraldehyd, pentanal
• zapáchajúce organické látky
• škodlivé látky z náterov (benzaldehyd)
• látky z cigaretového dymu
• nitrosaminy a styrény