DAEMWOOL SK flag DE flag ENG flag

Tá najlepšia izolácia z prírody

  Ovčia vlna - produkt prírody  
  Výhody izolácie DAEMWOOL  
  Prečo nie je vlna ako vlna?  
  Výrobný proces  
  Produkty z ovčej vlny  
  Príklady použitia ovčej vlny  
  Technické údaje, tabuľky  
  Licencia ETA  
  Na stiahnutie  
  Galéria  
  Partneri  
  Kontakty  

Technické údaje DAEMWOOL

Absorbácia vody max. 12 kg/m2
Odpor pri prúdení pri 13,8kg 0,29 kPa s/m2
Merná tepelná vodivosť (W/m x K) 0.034 - 0.037
Difúzia vodnej pary 1
Objemová hmotnosť z DWS 16 kilogramov / m3
Merná tepelná vodivosť z DWS 0,041 W/mK
Horľavosť - trieda E a F
Odolnosť proti biologickým škodcom trieda 1
Teplota samozápalu 560v°C
Špecifická tepelná kapacita 1.720 J/kilogramov K)
Absorbácia hluku Kmitočet v Hz
s=120 mm
125
0,56
250
0,81
500
0,95
4000
1,31
     

Porovnávacia tabuľka

  Ovčia vlna DEMWOOL Sklo minerálna vlna Buničina
Merná tepelná vodivosť 0,034 - 0,037 0,034 - 0,042 0,04 - 0,045
Difúzia vodnej pary 1 1 - 1,3 1 - 1,5
Sila materiálu - s izolačnou schopnosťou ako 10cm EPS 9,5 - 11 cca 9,5 cca 11
Bezpečnostné opatrenia pri vstavaní žiadne rukavice, maska maska
Zaťaženie životného prostredia pri výrobe žiadne údaje strednodobo nepatrne
Dispozičnosť suroviny dorastajúca dostatok recykl. produkt
Opäť - upotrebiteľnosť opätovné namontovanie opätovné namontovanie zriedka možná
Spotreba energie na výrobu žiadne údaje nízka veľmi nízka
  Tvrdený polystyrén (EPS) Polyuretán (PUR) Slama
Merná tepelná vodivosť 0,035 - 0,044 0,025 - 0,035 0,064 - 0,1
Difúzia vodnej pary 20 - 100 30 - 100 1 - 1,5
Sila materiálu - s izolačnou schopnosťou ako 10cm EPS - cca 6,6 16 - 24
Bezpečnostné opatrenia pri vstavaní žiadne vznik prachu obmedzený žiadne
Zaťaženie životného prostredia pri výrobe veľmi vysoké veľmi vysoké nepatrne
Dispozičnosť suroviny obmedzená obmedzená dorastajúca
Opäť - upotrebiteľnosť zriedka možná zriedka možná zriedka možná
Spotreba energie na výrobu vysoká vysoká žiadne údaje
     

Tepelný odpor DAEMWOOL

  U- hodnota (bývalá k- hodnota) je miera pre prestup tepla cez dielec a je uvádzaný v W/(m2K).
Takže U- hodnota vyjadruje, aký výkon na m2 dielca na jednej strane je potrebný vydať, aby vznikol teplotný rozdiel 1 kelvin (výkon je energia za jednotku času).

Čím menšia je U- hodnota, tým lepšie, lebo cez stavebný dielec prejde menej tepla. U- hodnota dokáže popisovať ale len vedenie tepla, a to tiež len v stacionárnom prípade. Nestacionárne prípady, udržiavanie a sálanie tepla pritom nezohľadňuje.

Lambda pre Daemwool = 0,035 [W/mK]
merané v stavebno-biologickom ústave Rosenheim

 
U hodnoty pre DAEMWOOL:

Hrúbka v cm U hodnoty v W/m2K Hrúbka v cm U hodnoty v W/m2K
4 0,875 14 0,250
5 0,700 16 0,219
6 0,583 18 0,194
7 0,500 20 0,175
8 0,438 22 0,59
10 0,350 24 0,46
12 0,292 28 0,125