DAEMWOOL SK flag DE flag ENG flag

Tá najlepšia izolácia z prírody

  Ovčia vlna - produkt prírody  
  Výhody izolácie DAEMWOOL  
  Prečo nie je vlna ako vlna?  
  Výrobný proces  
  Produkty z ovčej vlny  
  Príklady použitia ovčej vlny  
  Technické údaje, tabuľky  
  Licencia ETA  
  Na stiahnutie  
  Galéria  
  Partneri  
  Kontakty  

Ovčia vlna - Výrobný proces

Ovce dodávajú základnú surovinu pre DAEMWOOL. Dva krát ročne sa ovce strihajú, čím sa získava nepraná resp. potná vlna.

Pranie prebieha zodpovedajúco prirodzeným spôsobom, len mydlom a sódou. Tuk z ovčej vlny sa z nepranej resp. potnej vlny vyperie až do zostatkového obsahu max. 1%.

Pri preplachovaní sa nanáša prostriedok proti moľom Mitin (derivát močoviny) a ochranný prostriedok proti plameňom Boralin. Prostriedok proti moľom Mitin sa osvedčuje už po desaťročia v textilnej brandži, nakoľko nepoškodzuje vlnené vlákna ani sa nevyparuje a tým nemá žiadne nevýhody pre konzumentov. Medzinárodný sekretariát pre vlnu predpisuje okrem iného nanášanie Mitinu na dosiahnutie pečate kvality vlny, nakoľko je to momentálne jediný certifikovaný prostriedok proti moľom so zodpovedajúcou garanciou kvality.

Po uschnutí a zhutnení nasleduje preprava k ďalšiemu spracovaniu na podložky izolačnej látky. Zhutnené baly sa otvoria a predložia rozvolňovaciemu stroju. Potná vlna sa pouvoľňuje, ešte raz vyčistí a transportuje rúrovým vedením v podávacom stroji mykacieho zariadenia. Cez stúpací lamelový pás a automatickú váhu sa vlna dostane k vstupu mykacieho zariadenia. Podávacími valčekmi, rozvolňovacími valcami a prenosovými valcami vzniká vláknová pavučina na tambore, pracovných a obracacích valcoch.

Prostredníctvom sčesávacieho hrebeňa odberateľa a prísunového pásu sa dostane vláknová pavučina k vstupným diskom rotačného pokladača. Tu vzniká stojaca vláknová pavučina a pokladá sa na jemnú polypropylénovú mriežku.         
  V horkovzdušnej komore sa aktivuje lepidlo PP-mriežky a stojaca vláknová pavučina sa upevní na mriežku. Odvádzacími valčekmi sa jednovrstvá podložka dostane k samonavíjaciemu zariadeniu.
Pri tvorbe viacvrstvových podložiek sa buď položia jedna alebo dve jednovrstvové podložky na rotačný podávač a ďalšia druhá alebo tretia podložka sa na ne položia, v sušičke sa navzájom spoja a transportujú na navíjanie. Zariadenie na strihanie pozdĺžne určujú šírku podložky a podľa nastavenej dĺžky sa uskutoční priečny strih pomocou strihacieho noža.
Hotová rola sa odoberie zo samonavíjača a zabalí do fóliového sáčku, odváži, nalepí etiketa a napaletuje.