DAEMWOOL SK flag DE flag ENG flag

Tá najlepšia izolácia z prírody

  Ovčia vlna - produkt prírody  
  Výhody izolácie DAEMWOOL  
  Prečo nie je vlna ako vlna?  
  Výrobný proces  
  Produkty z ovčej vlny  
  Príklady použitia ovčej vlny  
  Technické údaje, tabuľky  
  Licencia ETA  
  Na stiahnutie  
  Galéria  
  Partneri  
  Kontakty  
 

Tepelná izolácia - porovnanie

 
 
Materiál tepelná vodivosť λ [W/m.K] tepelný odpor pri 20 cm difúzny odpor μ tepelná kapacita Cd[J/kg.K] ohňovzdornosť (EN 13501-1)
expandovaný polystyrén 0,038-0,044 5 50-150 1300 E
extrudovaný polystyrén 0,035-0,04 5,5 80-250 1300 E
sklená vata 0,037-0,042 5 1 940 E
minerálna vata 0,035-0,04 5 1,4 880 E
drevovláknitá doska 0,039-0,049 4 5 2100 E
celulózová izolácia 0,036-0,039 5 2,19-3,1 1907 E
Ovčia vlna 0,034-0,037 0,175 1 1720 E, F
 
     

Prečo nie je vlna ako vlna?


Minerálna vlna
 • Zdraviu ŠKODLIVÝ materiál (nebezpečné je najmä vdychovanie prachu)
 • NEPRESNÉ rezanie
 • NEPRÍJEMNÁ svrbivá manipulácia
 • SLABÁ pružnosť materiálu
 • Problematické rohy (ľahká deformácia)
 • Vysoká objemová hmotnosť
 • Časom sa prejavuje STRATOU objemu, čím sa radikálne znižuje izolačná schopnosť
 • Pri minimálnej zvýšenej vlhkosti STRÁCA tepelnoizolačné vlastnosti (vznik tepelných mostov)
Ovčia vlna
 • DORASTAJÚCA surovina - pri výrobe izolácie z ovčej vlny sa vyprodukuje len minimálne množstvo CO2
 • NATISO – patentovaný postup zabezpečuje trvalú tvarovú stabilitu a minimálnu objemovú hmotnosť
 • Obsahuje bielkovinovú zlúčeninu PROTEKTIN, ktorá neutralizuje zdraviu škodlivé látky (formaldehydy, aldehydy, cigaretový dym...). Škodliviny nie sú len uložené ale skutočne odstránené.
 • REGULUJE difúznu vlhkosť
 • Pocitovo ABSORBUJE vlhkosť – až do 40% svojej hmotnosti bez straty svojich tepelnoizolačných schopností
 • ZABRAŇUJE kondenzácii vlhkosti, reguluje vlhkosť vzduchu a vytvára príjemnú klímu v miestnosti
 • Biologicky a ekologicky hodnotná a RECYKLOVATEĽNÁ
 • Požiarna ODOLNOSŤ a odolnosť voči ŠKODCOM (ošetrené najprísnejšími certifikovanými prírodnými postupmi)
 • Príjemný POCIT pri práci s ňou, ľahko a rýchlo sa spracováva a na prestrihnutie nie sú potrebné žiadne nástroje
 • MINIMÁLNA objemová hmotnosť
 • Veľmi NÍZKY súčiniteľ tepelnej vodivosti
 • V najextrémnejších podmienkach NESTRÁCA tepelnoizolačné vlastnosti pri zmene vlhkosti
 • Výroba PRESNÝCH rozmerov na mieru (odbúranie tepelných mostov)
         
  Príroda nám dala dar, tak ho využime a nepoužívajme slabšie a škodlivejšie materiály! Žime v súlade s prírodou pre nás aj pre naše deti!  
     
 

Tepelná izolácia z ovčej vlny DAEMWOOL

 
  Ak by sme si akýkoľvek typ nehnuteľnosti predstavili ako športovca, ktorý má podať čo najlepší výkon, tak jeho izolácia v takomto prípade hrá úlohu akéhosi dobrého „termooblečenia“.
Práve tento druh oblečenia má pri zvýšenom výkone chrániť telo športovca pred chladom a zároveň má aj za úlohu správne odvádzať pot a byť príjemné na dotyk.
Podobne by sa mala na vašej nehnuteľnosti správať aj dobrá izolácia, ktorá by „športový výkon“ domu mala správne regulovať a udržovať zdravú klímu.

A práve toto produkty z ovčej vlny značky DAEMWOOL dokonale spĺňajú !

K najkvalitnejším stavbám nízkoenergetického, pasívneho až nulového štandardu ktoré realizuje firma EKOPRODUKT EU patria domy, ktoré sú zateplené ovčou vlnou DAEMWOOL.

Čo sa týka ovčej vlny, ide o produkt prírody s mimoriadnymi vlastnosťami - zdravý a hodnotný materiál s výbornými tepelnoizolačnými a zvukoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti, nakoľko bol prírodou vyvíjaný a testovaný v najrôznejších klimatických podmienkach.

Z pohľadu výrobného procesu a samotného zloženia ide o jeden z najčistejších materiálov.
A ak sa pozrieme na jej vlastnosti neubránime sa dojmu, že ide o živý materiál, ktorý nás chráni a podporuje a to hlavne tam kde nám iné bežne používané materiály môžu škodiť (minerálna vlna, sklená vata, polystyrén..)

Ovčia vlna:
 - funguje ako prírodná klimatizácia
 - čistička vzduchu v miestnosti
 - zabraňuje kondenzácii
 - reguluje vlhkosť vzduchu
 - vytvára zdravú klímu

Nie jedno akého máme „suseda“ a už vôbec nie takého, ktorý sa skrýva v našej bezprostrednej blízkosti, pred alebo za múrom nášho domu, v ktorom prežijeme podstatnú časť svojho života.
A o to v prípade izolácie z ovčej vlny DAEMWOOL s jej vlastnosťami ide !

Nechajte sa viesť inteligenciou prírody vo vašich službách a oblečte svoj dom, tak, ako by ste obliekli seba !

 
 

Minerálna vlna, sklená vata, polystyrén - súčasť domu, alebo zlý sused ?

 
  Aj keď sa na prospektoch ukazuje, že sa s minerálnou vlnou pracuje bez ochranných pomôcok, nie je to odporúčané.
V bode 8 bezpečnostných listov Nobasil sa uvádza respirátor, rukavice, okuliare, ochranný odev. Najosvedčenejší ochranný odev je kombinéza z Tyveku, zváračské rukavice, uzatvorené okuliare a respirátor s veľkým ventilčekom.
Pri dlhodobej práci je vhodný dýchací prístroj s vlastným pohonom, aký používajú špecialisti, ktorí zatepľujú fúkanou minerálnou vlnou.

Nebezpečné je najmä vdychovanie prachu. Limit pre rozptýlené častice je 4 miligramy na m3. Ak chcete vidieť, koľko prachu sa z minerálnej vlny rozptyľuje, zapnite silnú lampu a uvidíte množstvo lietajúcich častíc, ktoré vdychujete.
Znečistenie rozptýlenými vláknami je veľmi veľké a je problém sa ich zbaviť. (Aj tretí susedia budú vedieť, že sa u vás čosi robilo.)
A kedže vdýchnuté minerálne vlákna telo nie je schopné vylúčiť, ide doslova o časovanú bombu...
Minerálna vlna je náročná na spracovanie. Najmä šikmé rezy na spodnej hrane strechy, v úžľabí alebo na bočných hrebeňoch sú iba málokedy urobené dôsledne.

Nevýhody minerálnej vlny:
- zdraviu škodlivý materiál
- pri minimálne zvýšenej vlhkosti stráca tepelnoizolačné vlastnosti
- problematické presné rezanie - najmä šikmé
- vysoká objemová hmotnosť
- materiálu chýba pružnosť - odlamuje sa
- nepríjemná svrbivá manipulácia – pichá
- problematické rohy – pri doprave sa trvale deformujú
- časom sa prejavuje stratou objemu, čím sa radikálne znižuje izolačná schopnosť (vznik tepelných mostov)

Nevýhody sklenej vaty:
Podobne ako pri minerálnej vlne, aj tu ide o nebezpečný materiál.
Iba na reklamných fotografiách sa všetci tešia, usmievajú, dolu pobehujú deti.
Opak je ale pravdou. Tento materiál pichá a hryzie ešte 3 týždne.
Ak sa pri neopatrnej manipulácii s materiálom alebo s odevom vnesú do obytných priestorov, môže z toho byť poriadny problém.
Pracovný priestor je plný úlomkov (podobne ako pri azbeste) a pri lepšom osvetlení v miestnosti silnou lampou uvidíte obrovské množstvo drobných lietajúcich úlomkov.
Najjemnejšie úlomky nie sú voľným okom viditeľné.

Sú ľudia, ktorí nepoužívajú ochranné pomôcky. Títo ľudia trpia trvalým opuchom rúk, tváre, krku a majú dýchacie problémy.
Starnutie materiálu sa prejavuje krehnutím, samovoľnou lámavosťou, stratou objemu, čím sa radikálne znižuje jeho izolačná schopnosť.
Strata objemu o 1/3 je viditeľná už po 3 rokoch.
Komprimované materiály sú veľmi "riedke".

Nevýhody polystyrénu:
Pri jeho presnom rezaní musíte použiť kvôli presnosti a drobeniu elektrickú rezačku.
Táto nevýhoda by sa dala ešte ako tak odpustiť. Ďalej to je problematické plošné spojenie na nerovnom povrchu.
Čo by ste však pri polystyréne nemali akceptovať, sú jeho zlé izolačné vlastnosti v prípade akustiky a najmä nízka priestupnosť vodných pár.

Práve preto je v súčasnej dobe viac ako zarážajúce, že sa často používa aj ako súčasť zatepľovania panelových domov, kde po čase ich majitelia práve kvôli tomuto problému majú už o pár týždňov po zateplení pekné obrazy plesní vo svojich izbách.

Polystyrén sa vyrába z ropy a prísad a následne sa polymerizuje. Okrem základného polystyrénu sa na zatepľovanie používajú tzv. XPS a ESP polystyrén.
Pri používaní XPS polystyrénu treba dbať najmä na to, aby sa aplikovali len normy spĺňajúce vyrábané druhy bez škodlivých plynov.

Ak by ste predsa len chceli použiť polystyrén ako izoláciu na fasádu, tak použite EPS polystyrén. Určite ho však neaplikujte do vnútorných priestorov, keďže z neho môžu unikať okrem iného stopy organických zlúčenín.

Trend posledných rokov praje úspore energiám a šetrného prístupu k životnému prostrediu.
V stavebníctve sa objavujú nové – prírodné materiály.

Polystyrén, alebo minerálna vata nie sú jediným riešením !